EN FR AR

Diamond Beach Hotel

Diamond Beach Hotel

Soğuk hava deposunda ürünlerin muhafazasını sağlamak için kullanılan ürünler; projede soğuk hava deposunun kapasitesine bağlı olarak soğuk oda cihazları, soğuk oda kapıları ve soğuk oda panelleri.

Diamond Beach Hotel için teslim ettiğimiz bu proje ürünlerin fabrikada üretiminden, sevkiyatı ve sonrasında ki adım olarak montaj olan süreç kısa sürede tamamlandı ve proje başarıyla teslim edildi.

Proje Detayları:
Lokasyon: Ulusal Proje
Proje Türü: Soğuk Hava Deposu

Kullanılan Ekipman:
Soğuk Oda Panelleri
Soğuk Oda Cihazları
Soğuk Oda Kapıları