EN FR AR

Evaporatör Ve Çeşitleri Nelerdir?

Evaporatör ve Çeşitleri Nelerdir?

Evaporatör Nedir?

Soğutma işlemi, sıvı haldeki akışkanın evaporatörde buharlaşarak ortamdan buharlaşma gizli ısısını çekmesi ile gerçekleşmektedir. Bu durum elimize döktüğümüz kolonyanın buharlaşması ile benzerdir. Bir soğutma sisteminde Evaporatör Soğutucu akışkanın buharlaştığı bu vasıta ile ortamdan ısı çekilmesini sağlayan cihazdır. Evaporatörün yapısı soğutkanın iyi ve çabuk buharlaşmasını sağlayacak soğutulan maddenin ısısını iyi bir ısı geçişi sağlayarak, yüksek bir verimle alacak ve soğutkanın giriş ve çıkıştaki basınç farkını asgari seviyede tutacak tarzda dizayn edilmelidir. Soğutma sistemlerinde enerji verimliliği ,ucuz enerjinin sağlanamaması nedeniyle önemi her geçen gün artan bir konudur. Enerji verimliliği yüksek ürünler, standart ürünlere göre ilk yatırım maliyetleri yüksek olmasına karşın kendilerini çok kısa sürede geri ödemekte ve devam eden süreçte kazançlı olmaktadır. Çevre sorunları nedeniyle yüksek verimli ürünlerin seçilmesi uygundur.

Soğutucular; çalışma şartlarında, soğutulmak istenen sıvı veya havanın sirkülasyon yöntemine, soğutucu akışkan kontrol tipine ve uygulamaya göre pratikte çok değişik tasarım ve boyutlarda üretilebilmektedir.

Evaporatörün yapısı; soğutkanın iyi ve çabuk buharlaşmasını sağlayacak, soğutulan maddenin (Hava, su, salamura, vs.) ısısını iyi bir ısı geçiş sağlayarak, yüksek bir verimle alacak ve soğutkanın giriş ve çıkıştaki basınç farkını (kayıpları) asgari seviyede tutacak tarzda dizayn edilmelidir ancak bunlardan sonuncusu ilk ikisiyle genellikle ters düşmektedir. Şöyle ki; iyi bir ısı geçişi ve iyi bir buharlaşma için gerekli şartlar iç ve dış yüzeylerin daha girintili ve daha kolay ıslanır(kılçallığı fazla) olmasını gerektiren bu durum basınç kayıplarını arttırmaktadır. Bu nedenle, evaporatör dizaynı geniş tecrübe ve dikkat isteyen, ayrıca deneylere sık sık başvurulan bir çalışma şeklini gerektirir. Bu çalışmaların yönlendirilmesinde en başta gelen etken soğutulacak maddenin cinsi ve konumudur (sıvı, katı, gaz). Ayrıca, soğutkan ısı alışverişi yaparken içinde bulunduğu ve hareket ettiği hacmin durumuda evaporatör dizaynında önemli değişiklikler meydana getirir.

Evaporatör Tipleri, uygulamanın özelliklerine göre 3 ana grupta toplanabilir; (A) Gaz haldeki maddeleri soğutmak için kullanılan evaporatörler (genellikle hava), (B) Sıvı haldeki maddeleri soğutucu evaporatörler (Su,salamura, antifriz, metilen glikol, kimyasal akışkan, vs), (C) Katı maddeleri soğutucu evaporatörler (Buz, buz paten sahası, metaller, vs.)

Evaporatör Çeşitleri

  • Standart Oda Soğutucu
  • Kabin Oda Soğutucu
  • Şok Dondurucu
  • Tavan Tipi Soğutucu