EN FR AR

Soğutma Sisteminde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar

Soğutucu Akışkanlarda Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Buharlaşma sırasında sıvılar çevresinden ısı çekerler, bu buharlaşan sıvıların çevreden ısı çekmesi sonucu ısı çekilen ortamın sıcaklığında azalma meydana gelmektedir. Bu işlemler sonucunda sıcaklığın azalmasına soğuma denir. Önceden soğutma sistemlerinde amonyak ve karbondioksit kullanılmaktaydı. Artık günümüzde soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan genellikle Freon kullanılmaktadır.

Düşük güçlerle çalışabilmeli
Soğutucu akışkanların kullanıldığı kompresörler her zaman yüksek güç değerlerinde çalışmamaktadır

Maliyetleri düşük olmalı
Soğutma sistemlerinde daimi kullanılan madde olduğundan dolayı düşük bütçeli olması avantaj sağlamaktadır

Kolaylıkla temin edilebilmelidir
Ani arıza durumlarında ulaşılabilirliğinin kolay olması problem çözümüne yönelik olumlu neticeler sağlayacaktır

İçinden geçtiği boruyu ya da sistemi paslandırmamalıdır
Bu tür bir neden soğutma sistemindeki işleyişin aksamasına yol açmaktadır

Buharlaşma sıcaklığı düşük olmalıdır
Buharlaşma sıcaklığı düşük olan soğutucu akışkanlar soğutmada en iyi verimi sağlamaktadır

Uygulanabilir basınçlar altında buharlaşabilmeli ve sıvılaşabilmelidir
Sistemin daimiliğini sağlaması açısından önemlidir

Metal yüzeylerle temasta reaksiyona girmemelidir
Reaksiyon gerçekleştirirse yüzeylerde korozyona sebep vereceğinden dolayı istenmemektedir

Freonlu Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutma Akışkanları

İsimleriAçıklaması
R401AR22, R124 ve R152a’dan oluşan (ağırlıkça sırasıyla %52 / 33 / 15 oranında) ve R12 için alternatif kabul edilen zeotropik bir karışımdır. HCFC içerdiğinden nihai bir alternatif olmayıp 2030 yılına kadar kullanılabilecektir.2030 yılından itibaren kullanımı tamamen yasaklanmıştır.
R402AR22, R125 ve R290′dan oluşan (ağırlıkça sırasıyla %38 / 60 / 2 oranında) ve R502 için alternatif kabul edilen zeotropik bir karışımdır. HCFC içerdiğinden nihai bir alternatif olmayıp 2030 yılına kadar kullanılabilecektir.2030 yılından itibaren kullanımı tamamen yasaklanmıştır.
R404AR125, R134a ve R143a’dan oluşan (ağırlıkça sırasıyla %44 / 4 / 52 oranında) ve R502 için alternatif kabul edilen zeotropik bir karışımdır. HCFC içerdiğinden nihai bir alternatif olmayıp 2030 yılına kadar kullanılabilecektir.
R410AR32 ve R125′den oluşan (ağırlıkça %50 / 50 oranında) ve R22 için alternatif kabul edilen yakın azeotropik bir karışımdır. Teorik termodinamik özellikleri R22 kadar iyi değildir. Ancak ısı transfer özelliği oldukça iyidir. R22 – R410A dönüşümünde sistemin yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir.
R500R500, R12 ve R152a’dan oluşan bir azeotropik bir karışımdır. Karışım oranı ağırlıkça % 73.9 R12, % 26.2 R152a’dır. Düşük oranda R12′ye alternatif olarak kullanılmaktadır. R12′ye göre daha iyi COP değerine ve % 10 – 15 daha yüksek hacimsel soğutma kapasitesine sahiptir.
R502R502, R22 ve R115′den oluşan bir azeotropik bir karışımdır. Karışım oranı ağırlıkça % 48.8 R22, % 51.2 R115′tir. En çok kullanıldığı alan soğuk taşımacılık ve ticari soğutuculardır. CFC içerdiğinden üretimi durmuştur. Düşük sıcaklıklarda yüksek hacimsel soğutma kapasitesine sahiptir.
R507R507, R125 ve R134a’dan oluşan (ağırlıkça %50 / 50 oranında) R502 için kabul edilen bir alternatiftir.