EN FR AR

Soğutma Sisteminde Kondenserin Görevleri

Kondenser

Soğutucu akışkan kondenserde dış ortama ısı atarak yoğuşur. Böylelikle kompresörden gelen basıncı ve sıcaklığı yüksek gaz (kızgın buhar) kondenser içinde, sabit basınçta önce doymuş buhar, sonra doymuş sıvı haline getirilir. Bu işlem borunun iç tarafında gerçekleşirken,dış tarafında bulunan akışkan, ortaya çıkan yoğunlaşma gizli ısısını alarak dışarı taşır. Kondenserler uygulama alanlarına bağlı olarak farklı tiplerde tasarlanırlar. En önemli ayrımı dış ortama ısıyı aktaracak olan akışkan belirler: hava ya da su.Genel olarak suyun ısı transfer özellikleri havaya göre daha iyidir.Bu nedenle su soğutmalı kondenserler teoride öne çıkarlar. Ancak pratikte suyun mevcudiyeti, su varsa su soğutma kulesi ve su tesisatı gereksinimi gibi sorunlar, konunun tekrar değerlendirilmesini gerekli kılar.

Genellikle Üç Farklı Tip Kondenser Çeşitleri Vardır:

Hava Soğutmalı Kondenserler

Soğutma çevriminde kompresör tarafından sıkıştırılarak basıncı ve sıcaklığı yükseltilmiş olan soğutucu buharından bu noktada ısı alarak dış ortama bırakan ve böylece buharın yoğuşmasını sağlayan cihaza hava soğutmalı kondenser denir.

Su Soğutmalı Kondenser

Su Soğutmalı Kondenserler, hava ile olanlara göre daha bütünleşik yapıdadırlar. Su soğutma kuleleri ya da kuru-ıslak/kuru soğutucular ile birlikte kullanımları gerekir. Suyun sertliği, belirli aralıklarla su tarafının temizlenmesi ya da taşlaşmaya önleyici kimyasal kullanımını zorunlu kılar.

Evaporatif (Hava-Su) Kondenser

Hava ve suyun soğutma etkisinden birlikte yararlanılması esasına dayanılarak yapılan evaporatif kondenserler bakım ve servis güçlükleri, çabuk kirlenmeleri, sık sık arızalanmaya müsait oluşları nedenleriyle gittikçe daha az kullanılmaktadır. Evaporatif kondenserler genellikle binanın dışına ve çatıya konulur, fakat bina içine konularak hava giriş-çıkışları galvanizli saçtan kanallarla da sağlanabilir.